Stress

Fakta

Stress er et begreb uden entydig definition eller diagnose
Blandt forskere og andre fagfolk er der ikke enighed om en entydig definitionen af stress, men ifølge international stresslitteratur arbejdes derisær ud fra tre definitioner:

 1. Stress defineret som en tilstand i individet – for eksempel anspændthed, irritabilitet, uvished, ængstelse eller ophidselse.
 2. Stress defineret som forhold i omgivelserne – for eksempel høje krav, tidspres, trusler, tab eller fare.
 3. Stress defineret som relationen mellem forhold i omgivelserne og individet. Typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer.

Kilde: http://www.arbejdsmiljoviden.dk/

Et liv med stress

I små korte doser er stress en naturlig og sund reaktion ( fight eller flight), der gør det muligt for os at overkomme ekstraordinære situationer. Hvis man udsættes for en stressor gennem længere tid, får kroppen ikke tid til at genoplade. Kroppens systemer bliver udmattet.

Er din dag fyldt med stress, risikerer du at udsætte dig selv for stress-relaterede sygdomme. Årsagen til, at man får stress, er ofte, at man igennem længere tid føler, at man ikke kan indfri de forventninger, der stilles til én – enten af én selv eller omverdenen. Stress kan både give fysiske og psykiske symptomer så som allege, smerter, hjertebanken, maveproblemer, søvnløshed, rastløshed, ”udbrændthed”, manglende sexlyst, koncentrationsbesvær og i værste fald depression.

Stress kan også give forhøjet blodtryk og dermed alvorlige hjerte- og kredsløbssygdomme. Lider du af et eller flere af disse symptomer, er det vigtigt, at du søger læge – da stress også kan være symptom på andre sygdomme.

Hjælp med akupunktur

Akupunktur kan bidrage til at genoprette en bedre balance i kroppen via at stimulere kroppen til at danne mere serotonin, endorfin og forandre autonom nervesystems forhold.

Der kan i mange tilfælde være hjælp at hente med akupunktur. Flere undersøgelser i ind- og udland viser, at akupunktur kan nedsætte krop- pens stressniveau. Desuden beretter mange brugere om væsentlige forbedringer i deres samlede livskvalitet og velbefindende. Måske er det derfor hvert tredje danske hospital nu tilbyder akupunktur som supplement til forskellige lægelige behandlinger?

Skriv til info@mao.dk, hvis du vil vide mere om det.

4/6 vejretræknings øvelse for at finde indre ro

Hvordan kan vi finde indre ro i den stressende hverdag? Vejretrækningsøvelser er en af de mange veje til indre ro.

Jeg vil her introducere en vigtig og yderst brugbar vejrtrækningsøvelse ved navn 4/6 Vejretrækningsøvelsen. Den er egnet til folk som normalt ikke dyrker yoga og meditation. Øvelsen er inspireret af Dr. Richard Gevirtz, som er forsker i pulsvariation, også kendt som Heart Rate Variability (HRV).

Denne vejrtrækningsøvelse er virkningsfuld på følgende tre områder:

Forbedring af dit HRV

HRV er hjerteslagsvariation. Hver eneste hjerteslag varierer ift. det forrige hjerteslag. Dvs. tiden mellem hvert pulsslag kan være mindre end et sekund, men nogle gange kan tiden være mere end et sekund.

En god HRV vil sige, at der er god variation mellem pulsslagene – dette betyder, at man har et sundt hjerte.

Dr. Richard har undersøgt forskellige yogi og munke, som alle har mediteret hele deres liv. De har alle sammen en god HRV – altså pulsvariation.

Forbedring af dine alfa-hjernebølger

Der er primært 5 forskellige hjernebølger.

Delta- og Theta-bølger: Disse bølger dominerer under søvn og ubevist tistand.

Beta- og gamma-bølger: Disse bølger dominerer, når du er vågen og bevidst.

Alfa-bølger dominerer under meditation, og når man lukker øjnene.

Har du lukkede øjne domineres du altså af alfabølger. Alfa-bølger gør, at du føler dig rolig og afslappet. Opmærksomheden er vendt mod det indre, og der er en god kontakt til kroppen. Alfa-stadiet er et healing stadie, som vi kan bruge bevidst til at lindre nogle specifikke problemer så som allergi, angst, eller fobi.

4/6 vejrtrækningsøvelsen kan bringe dig hurtigt ind i alfa-stadiet. 

 Forbedring af dit autonome nervesystem

Det autonome nervesystem består af sympatisk nervesystem og parasympatisk nervesystem. 4/6 vejrtrækningsøvelsen går ind og hjælper kroppen til at aktivere det parasympatiske nervesystem, som aktiveres når kroppen er i hvile og fordøjelse. Det parasympatiske nervesystem karakteriseres ved sænket hjerteslag. Dette bliver i en stresset hverdag ofte sat ude af funktion til fordel for det sympatiske nervesystem, som karakteriseret ved accelereret hjerteslag.

Sympatisk nervesystem Parasympatisk nervesystem
Kæmp eller flygt Hvile og fordøjelse
Accelerere hjerteslag Sænke hjerteslag
Forhindre fordøjelse Stimulere fordøjelse

Det parasympatisk nervesystem sætter kroppen i stand til at normalisere forholdene, når en fare er overstået.

Vores hjerte hopper hurtigere via indånding end udånding. Normal vejrtrækning består af en halvdel med indåndinger og en halvdel med udåndinger. 4/6 vejrtræknings øvelse består derimod af: 4 sekunders indånding og 6 sekunders udånding, dvs. længere udånding ift. Indånding. Dette giver hjertet mere tid til at slappe af, og dermed sænkes kroppens niveau af stresshormoner. Derfor kan 4/6 øvelsen også forbedre vores autonome nervesystem.

Så har vi tre gode grunde til at træne vores 4/6 vejrtrækningsøvelse. Du forbedrer din pulsvariation, kroppens selvhealingsprocess og stressniveau.

Jeg ved godt, at der er mange vejretrækningsøvelser i forskellige typer af Yoga og meditation, som du måske allerede har stiftet bekendtskab med og ikke har fundet brugbart. Men 4/6 vejrtrækningsøvelsen er simpel, effektiv og meget nem at lære og inkorporere i en travl hverdag.

Så lade os gå i gang.

Luk øjnene. Indånd med næsen i 4 sekunder og udånd med munden i 6 sekunder. Gentag dette i 10 til 20 min. hverdag. Du kan sidde eller lægge ned for at gøre det. Du kan gøre det hvor som helst: i toget, et venteværelse eller derhjemme. Med eller uden musik.

Til start, vil du føle at øvelsen virker unaturlig. Men hvis du gør det 10 til 20 min. hver dag, i ca. 3 måneders tid, vil din krop vænne sig til at trække vejret på den måde, hvilket gør at du nemt kan bruge denne teknik som redning i forskellige stressende hverdagssituationer så som stress ved præsentationer, konfrontationer osv.

Så rigtig god fornøjelse med at træningen!

Stress i tal

 • Ca. 430.000 danskere – svarende til 10-12 % – har symptomer på stress hver dag.
 • Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer til 35.000 sygemeldte danskere hver dag.
 • Mellem 250.000 og 300.000 danskere lider af alvorlig stress.
 • Hvert år dør 1.400 som følge af arbejdsrelateret stress.
 • Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet.
 • Stress fører til 30.000 hospitalsindlæggelser.
 • Stress er årsag til en halv million henvendelser i almen praksis hvert år i Danmark.
 • I følge WHO bliver stress en af de væsentligste år ager til sygdom i 2020.

Kilde: www.stressforeningen.dk