Fertilitetsbehandling med akupunktur

Af Qunhui Mao

Jorden skal være frugtbar, for at frøene kan gror. Kroppen skal være i balance for at reproducere sig selv.

Akupunktur har været anvendt mod barnløshed i Kina gennem adskillige årtier med godt resultat. Vestlige undersøgelser støtter i stigende grad de kinesiske erfaringer med statistisk underbyggelse. Paulus W. et al. (1) konkluderer, at sandsynligheden for undfangelse ved hjælp af IVF (kunstig befrugtning) øges signifikant, når akupunktur inddrages i behandlingen (akupunktur lige før og efter ægoplægningen – det tyske metode). Der har været mange forsøg med akupunktur og IVF siden da, og 20 af dem har høj kvalitet med randomiserede kontrollerede forsøg. For nyligt har professor Caroline Smith (2) udgivet et Meta-analyse for at undersøge effekten, effektiviteten og sikkerheden med akupunktur som et supplement til IVF ved ægoplægningen, sammenlignet med en kontrol gruppe. 20 forsøg og 5130 kvinder blev medtaget i analysen. Meta-analysen viste, at akupunktur øgede antallet af graviditeter og levende fødsler og reducerede abort, sammenlignet med kontrolgruppen. På Sahlgrenska Sjukhuset (3) i Göteborg, har man målt forøget blodgennemstrømning i livmoderen i forbindelse med akupunktur, hvilket kan medvirke til at forklare den forhøjede succes rate.

Virkningen af akupunktur

 • Forøger blodcirkulationen i livmoderen og forbedrer slimhinden, hvilket kan iagttages ved skanninger
 • Integrerer indtaget hormoner med egne hormoner
 • Forbedrer ovariernes funktion med hensyn til at producere æg af bedre kvalitet.
 • Gør livemoder slimhinde kompatibel og receptiv
 • Regulerer hormonerne med henblik på at producere et større antal follikler.
 • Mindsker bivirkninger fra hormonbehandling såsom hovedpine, utilpashed, osv.)
 • Mindsker risikoen for abort
 • Styrker immunforsvaret og stress af

Akupunkturs begrænsning går, hvor kroppens begrænsning går. For det er kroppen, der skal udføre arbejdet, mens akupunkturens rolle er at stimulere den til det.

Stimulation med akupunktur er ikke ensrettet, som det ses ved nervestimulation. Så på grund af akupunkturs regulerende egenskaber, er egentlige bivirkninger en sjældenhed. Der findes ikke særlige indrapporteringer angående bivirkninger. De få bivirkninger, der kan forekomme, er kort tids træthed, tørst, eller en lille lokal blødning fra akupunkturpunktet.

Kvindelig faktor

Hormon ubalance som PCOS og lavstofskifte, endometriose, Fibrome, stress, osv. kan påvirke og forhindre kvinder i at blive gravide. Den bedste fertile alder er mellem 21 til 35 år. Statisk set, falder kvinders fertile rate drastisk (50%) efter de 35 år.

Den tyske metode (1) er imidlertid kun en mulig akupunkturmetode blandt flere indenfor Kinesisk Akupunktur, især til gavn for kvinder under 30 år gamle og som ikke har fysiske forhindringer, så som endometriose og dårlig æggereserve. I de sidste 18 år har jeg behandlet rigtig mange ufrivilligt barnløse kvinder i Danmark i forbindelse med insemination, IVF, ICSI, og opnåelse af naturlig graviditet. Resultaterne har været meget positive. Min erfaring er, at hvis man behandler kvinder individuelt og tilrettelægger forløbet efter den enkeltes situation, forbedres resultatet. Hvis kvinden, der er i fertilitetsbehandling, har fået flere akupunkturbehandlinger forud for ægoplægningen, er det ikke nødvendigt at give akupunktur umiddelbart før og efter denne. Virkningen af akupunktur bevarer sin intensitet i mindst tre dage efter en behandling. Generelt anbefaler jeg, at kvinden får 4-6 akupunkturbehandlinger under nedregulering og hormonstimulering. Hvis kvinden er over 35 år, eller har kendte gynækologiske problemer, eller hvis hun har flere end 3 mislykkede forsøg med IVF eller ICSI bag sig og dårlig ægreserve (AMH < 10 pmol/L). I disse tilfælde vil jeg anbefale flere behandlinger, helst 2 til 3 måneder inden et nyt IVF-forsøg påbegyndes, da æggene fra primordial folliklerne (første stadium af æggene) til æggeløsningen tager ca. 85 dage. Læse mere om min artikel om akupunktur for lav æggereserve (4)(læs artiklen ved at klikke her)

foto-til-barnloshed

Mandlige faktor

Efter jeg har hjulpet kvinder at blive gravide i så mange år, er jeg også begyndt at undersøge muligheden for at hjælpe mænd med dårlige sædkvalitet. Hos cirka halvdelen af barnløs par ligger årsagen for den nedsatte frugtbarhed hos manden.

Der er forskellige årsag til nedsat sædkvalitet, f.eks.: årebrok, en blokering af sædlederen, sædcellemangel, kromosomfejl, DNA-fragmentering, eller andet. Man kan have nedsat sædkvalitet ved sund levevis (normalt BMI, motion, nul tobak og moderate mængder alkohol) (sundhed.dk).

Mange mænd bliver helt overraskede over, at de har dårlig sædkvalitet. Der findes ikke noget medicin som kan forbedre sædkvalitet. Den eneste måde for at opnå graviditet for par er, at behandle kvinder med fertilitets behandlinger (IUI, IVF eller ICSI). Alligevel, skal en del kvinder igennem mange mislykkedes behandlinger og gentagne aborter for at nå det store mål – blive mor.

Sæds cyklus er ca. 74 dage og i de sidste 14 dage af cyklussen opbevares sæd i bitestikler for videre modningen. Forsøg vedr. akupunktur og sædkvalitet (5,6,7,8,9) peger på akupunkturs effekt på sædkvaliteten. Akupunkturbehandlingerne til mænd i de forsøg, er to gange om ugen i 5 til 10 uger. Et 5 til 10 uges langt akupunktur-forløbet er urealistisk for fleste mænd. I min praksis, har jeg behandlet nogle mænd med to behandlinger om ugen i 2-3 uger op til udlevering af sæd til IUI, IVF eller ICSI,. Disse resultater er lovende.

Livsstil har også indflydelse på sædkvaliteten, så rygning, alkohol, usund kost og overvægt skal helst undgås.

Når mand er over 45 år gamle, vil deres sædkvalitet være ringere, og hans partners risiko for abort er også højere.

Der er nogle vitaminer kan muligvis forbedre sædkvaliteten. Mamovic Kumalic og Pintes (10) meta- analyse af 32 studier om mandelig fertilitet viser, at vitamin E, vitamin C, selen, coenzyme Q10, N-acetyl-cysteine, zink, og L-carnitine er effektive.

Du er meget velkommen til at skrive til mig for at drøfte din situation (info@mao.dk).

Reference:

 1. Paulus W. et al.: FERTILITY AND STERILITY® VOL. 77, NO. 4, APRIL 2002.
 2. Smith C. et al.: RBMO VOLUME 00 ISSUE 0 2018 1-16
 3. Stener-Victorin E. et al.: Hum Reprod 1996;11:1314 -7.
 4. Mao Q.: World Journal of Acupuncture-Moxibustion (WJAM)Vol. 27, No.3, 30th Sep. 2017. 69-74.
 5. Sherman S. et.al.: Asian Journal of Andrology (2009): 200–208
 6. Zhang M.et al.: Journal of Huazhong University of Science and Technology [Med Sci] 22(3): 228-230, 2002
 7. Wang ZQ et al.: Zhongguo Zhenjiu 2008 Nov;28(11):805-7
 8. Qian: Journal of Chinese Medicine, nr. 52 sept. 1996
 9. Dieterle S. et al.: Fertil Steril. 2009 Oct;92(4):1340-3. Epub 2009 Apr 25.
 10. Imamovic Kumalic S, Pinter B. Biomed Res Int 2014; 2014:426951.