Fertilitetsbehandling med akupunktur

Af Qunhui Mao

Akupunktur har været anvendt mod barnløshed i Kina gennem adskillige årtier med godt resultat. Vestlige undersøgelser støtter i stigende grad de kinesiske erfaringer med statistisk underbyggelse. Tyske forsøg konkluderer, at sandsynligheden for undfangelse ved hjælp af IVF (kunstig befrugtning) øges signifikant, når akupunktur inddrages i behandlingen. Der har været mere end 11 forsøger vedr. Acupuncture and IVF siden da. På Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, har man bl. a. målt forøget blodgennemstrømning i livmoderen i forbindelse med akupunktur, hvilket kunne medvirke til at forklare den forhøjede succes-rate (læs mere om forsøget ved at klikke her)

foto-til-barnloshed

Den procedure, jeg anbefaler er et antal behandlinger frem til – og umiddelbart før – undfangelsesforsøget, enten det skal ske ved f.eks. IVF (kunstig befrugtning) eller naturligt. Det er denne fremgangsmåde, jeg med godt held har anvendt i min behandling af danske kvinder i min klinik.

I Kina var mit specialområde – og min interesse – netop kvinders cykliske problematikker. Jeg er meget begejstret for virkningen af akupunktur, når det anvendes på dette område. Du er derfor meget velkommen til at ringe til mig for at drøfte din situation.

Du kan læse mere detaljeret om behandling og effekt ved at klikke her.